Zasady kodowania

Opublikowane: 30/11/2014

w kategorii Zasoby.

Jest kilka zasad które powinny być przestrzekade niezależnie od języka którego używasz:

SOLID

  • S: SRP - Single Responsibility Principle: jedna klasa/funkcja powinna być odpowiedzialna tylko za jedną funkcjonalność
  • O: OCP - Open/Closed Principle: kod powinien być otwarty na rozszerzenia ale zamknięty na zmiany
  • L: LSP - Liskov Substitution Principle: klasy dziedziczące z bazowej klasy / interfejsu nie powinny łamać tego interfejsu (np. nie zgłaszaj wyjątku "funkcja zabroniona!")
  • I: ISP - Interface Segregation Principle: pisz interfejsy tak szczegółowe aby kod klienta nie włączał funkcji których niepotrzebuje
  • D: DIP - Dependency Inversion Principle: polegaj na interfejsach, nie na konkretnych klasach

DRY - Don't Repeat Yourself (nie powtarzaj się)

Mówiąc prościej - nie powtarzaj kodu więcej niż raz (dłuższego niż kilka linii).

KISS - Keep it simple, stupid

Nie kompiluj rzeczy jeśli to niepotrzebne. Użyj reguły "brzytwy Ockhama" jeśli masz wątpliwości.

YAGNI - You ain't gonna need it Nie pisz kodu który aktualnie nie jest wymagany. Jeśli będziesz go potrzebował zmienić w przyszłości - zrób to w przyszłości (nazywa się to R-E-F-A-K-T-O-R-Y-Z-A-C-J-Ą).

Zasoby

Udostępnij

obserwuj