Java - Wydajność

Opublikowane: 29/01/2017

w kategorii Zasoby.

Porady ogólne

Garbage collector

Bezpośredni dostęp do pamięci

sun.misc.Unsafe

unsafe-tools

Inne porady

Książki

  • "Java Performance The Definitive Guide" by Scott Oaks
  • "Java Performance Tuning" by Jack Shirazi
  • "The Well-Grounded Java Developer" by Benjamin J. Evans
  • "The Garbage Collection Handbook: The Art of Automatic Memory Management" - Richard Jones/Antony Hosking/Eliot Moss, 2011
  • więcej: Java Performance Related Books - Fasterj

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj