Programowanie obiektowe w języku Java

Opublikowane: 02/11/2015

w kategorii Zasoby.

Wstęp

Programowanie obiektowe w Java jest specyficzne w kilku miejscach. Po pierwsze, porównując do C++, Java ma nową konstrukcję językową: interfejs. Poza tym, jest także opakowywanie typów prymitywnych (autoboxing, zobacz poniżej) które przygotowuje obiekty reprezentujące primitywne dane jak int (konwertowane do Integer) czy double (Double).
Klasy opakowujące mają kilka dodatkowych metod które mogą być użyte gdy się z nimi pracuje. Są one również wymagane gdy chcemy przechowywać typy prymitywne w kontenerach dostarczanych przez JDK. Java pozwala również na tworzenie klas anonimowych bazujących na interfejsach i klasach, klasy te są zadeklarowane i utworzone w jednym miejscu - w miejscu ich definicji. Innym specialnym przypadkiem jest typ Enum który jest fabryką klas singleton która może być użyta do przypisywania atrybutów do wartości wyliczeniowych lub do zdefiniowania singletonów bezpiecznych dla wątków. Każda klasa Java może implementować metodę statyczną "main" co czyni ją wykonywalną przy użyciu np. komendy "java". Jednym z najszerzej stosowanych standardów obiektów Java jest JavaBeans którego głównym celem było dostarczenie frameworku dla reużywalnych komponentów.

Podstawy

Specyficzne zasoby

Książki

  • "Java w pigułce - Rozdział 3: Programowanie obiektowe w Javie" - książka Davida Flanagana

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj