Java - Unsigned integer

Opublikowane: 04/10/2015

w kategorii Zasoby.

Wstęp

Unsigned integer to typ całkowitoliczbowy nieznakowany który z definicji nie jest dostępny w języku Java. Jest to jedna z najważniejszych różnic pomiędzy językiem C i Java. W C "unsigned" jest często używany do komunikacji ze sprzętem, zmiennymi określającymi rozmiar oraz w algorytmach szyfrowania. Java nie posiada tej funkcjonalności ale istnieje kilka obejść tego problemu - zobacz niżej.

Dlaczego i kiedy unsigned jest potrzebny?

Zobacz: Unsigned int considered harmful for Java.

Wbudowane API

Możesz użyć API dla "Unsigned Integer" dostępnego od Java 8. Nie jest to nowy typ prymitywny, po prostu zestaw funkcji które umożliwiają użycie standarowego typu Integer jako nieznakowanego. Szukaj "unsigned" w java.lang.Integer.

Poradniki:

jOOU

Strona domowa biblioteki: jOOU, dokumentacja: jOOU JavaDoc

Implementuje nowe nnieznakowane wersje opakowanych typów całkowitoliczbowych Java: UByte, UShort, UInteger, ULong

Guava - UnsignedInteger and UnsignedLong

Biblioteka Guava posiada część odpowiedzialną za wsparcie dla typu nieznakowanego całkowitoliczbowego.

Wprowadzenie: Unsigned support.

Dokumentacja: UnsignedInteger oraz UnsignedInts.

Udostępnij

obserwuj