Java - tablice

Opublikowane: 16/09/2015

w kategorii Zasoby.

Wstęp

Deklaracja tablicy w Javie jest bardzo prosta:

// tablica ze stałymi
int[] liczby = { 1, 8, 5, 10 };

// tablica bez wartości inicjalnych
int[] varLiczby = new int[10];
varLiczby[0] = 1;
varLiczby[1] = 8;
..

Poradniki wprowadzające

Tablice wielowymiarowe

java.util.Arrays

Klasa narzędziowa do obsługi tablic w Javie, wbudowana.

org.apache.commons.lang.ArrayUtils

Klasa narzędziowa z Apache Commons z dodatkowymi funkcjami tablicowymi.

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj