Java - kolekcje

Opublikowane: 26/09/2015

w kategorii Zasoby.

Wstęp

Kolekcje w Javie są ważną częścią środowiska. Umożliwiają tworzenie dynamicznych struktur z różnymi wymaganiami wydajnościowymi w zależności od Twoich wymagań.

Najprostsza struktura którą będziesz prawdopodobnie bardzo często używać to ArrayList. Jest to po prostu dynamiczna tablica typów które podasz jako parametr generyczny (dostępny od czasu wprowadzenia generyków w JDK 1.5).

List<String> lista = new ArrayList<>();

lista.add("Java");
lista.add("Scala");
lista.add("Groovy");

for (String str: lista) {
 System.out.println(str);
}

Zauważ że:

 • nie musisz podawać typu elementu dwa razy (od Java 7) w momencie deklaracji struktury
 • typ zmiennej jest inny niż typ obiektu tworzonego, tak jest ponieważ zmienne deklaruje się używając interfejsu bazowego

ArrayList implementuje także interfejs Iterable dzięki czemu możesz skanować ten kontener jak poniżej:

Iterator<String> it = lista.iterator();  
while (it.hasNext()) {
  String str = it.next(); 
  System.out.println(str);
}

Inne popularne typy kolekcji (interfejsów) to:

 • Set (kontener wartości unikalnych, implementacje: HashSet, TreeSet, LinkedHashSet) oraz
 • Map (kontener klucz-wartość, implementacje: HashMap, TreeMap)

Przestarzałe kolekcje

Istnieją pewne kolekcje które możesz znaleźć w starym kodzie Java, ale nie powinieneś już używać. Były one zdefiniowane i zaimplementowane zanim powstało standardowe API kolekcji.

Inne klasy z tej kategorii: Dictionary, Stack.

Materiały wprowadzające

Wydajność

Biblioteki

Książki

 • "Java Generics and Collections" - Maurice Naftalin/Philip Wadler, 2006

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj