C++ i sygnały

Opublikowane: 30/11/2014

w kategorii Zasoby.

Sygnały są specjalną cechą programu które mogą przerwać jego procesowanie aby wykonać zewnętrznie inicjowane zadania. Standardowe sygnały C (csignal) używane są np. do zakończenia programu. Inne sygnały (jak w Qt) mogą być użyte do obsługi zdarzeń GUI.

Rozwiązania

Lista dostępnych rozwiązań:

1) csignal

Zasoby referencyjne:

Poradniki:

2) Boost.Signals2 - sygnały w bibliotece Boost

Poradnik: Boost.Signals2 - Boris Schäling

3) Qt Signals & Slots

4) libsigc++ - system wywołań zwrotnych dla C++

5) Boost ASIO

Jak obsłużyć Ctrl-C

W Windows

W POSIX (signal)

Udostępnij

obserwuj