Programowanie sieciowe w C++

Opublikowane: 30/11/2014

w kategorii Zasoby.

Poradniki

Sieć

  • Boost.Asio - Open Source
    • książka: "Boost.Asio C++ Network Programming", John Torjo, 2013
  • POCO - część biblioteki Open Source (POCO::Net) odpowiedzialna za funkcje sieciowe
  • RakNet
  • ACE (Adaptive Communication Environment)
  • ENet - sieci UDP
  • Ice for C++ (Internet Communications Engine) - od ZeroC (GPL/commercial)
  • QtNetwork Module - część Qt do programowania sieci

Internet

Klient webowy

Serwer webowy

CGI - poradniki

Serializacja

RPC (Remote Procedure Call - zdalne wywoływanie procedur)

CORBA

REST

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj