Idiomy C++

Opublikowane: 29/11/2014

w kategorii Zasoby.

Idiomy są specyficznymi dla języka technikami które rozwiązują mniej lub bardziej popularne problemy.

Kilka dobrze znanych idiomów:

  • strażnik include'a
  • RAII - Resource Acquisition Is Initialization (używane zamiast brakującego słowa kluczowego Javy "finally" do automatycznego zwolnienia zasobu)
  • PIMPL - Pointer To Implementation (ukrywanie implementacji klasy aby przyspieszyć kompilację)
  • CRTP - Curiously Recurring Template Pattern (wzorzec "Szablon metody" zaimplementowany przy użyciu szablonów C++)
  • SFINAE - Substitution Failure Is Not An Error (użycie cechy kompilatora która ignoruje niewłaściwe szablony jeśli poprawna implementacja jest dostępna)
  • traits - zobacz na przykład iterator_traits w nagłówku "iterator"

SFINAE

  • SFINAE - wikipedia.org
  • SFINAE - cppreference.com
  • std::enable_if - przykład implementacji SFINAE w bibliotece standardowej
  • zobacz także boost::enable_if - jeśli używasz C++98/C++03

Zasoby - artykuły

Zasoby wideo

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj