C++14 - zasoby

Opublikowane: 25/11/2014

w kategorii Zasoby.

C++14 jest wersją standardu języka C++. Poprzedni standard: C++11. Jest to pośrednie wydanie więc nie należy spodziewać się wielkich zmian.

Wykrycie C++14

Możesz wykryć czy kompilator wspiera C++14 używając makra "__cplusplus" jak poniżej:

#if __cplusplus < 201402L
#error C++14 jest wymagane dla tego programu!
#endif

Materiały wprowadzające

Książki

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj