C++11 - Zasoby

Opublikowane: 25/11/2014

w kategorii Zasoby.

C++11 jest wersją standardu języka C++. Poprzednia nazwa tego standardu: C++0x. Zatwierdzony przez ISO w 2011 roku (oficjalna nazwa: ISO/IEC 14882:2011). To jest aktualny (2014) standard, ale nowy standard - C++14 jest już zatwierdzony. Programy w stylu C++11 można rozpoznać po wyrażeniach lambda, słowie kluczowym auto użytym do deklaracji typów oraz zakresowej pętli for ("for each" znany z innych języków).

Należy zwrócić uwagę, że nie ma standardowego sposobu na wykrycie wsparcia dla C++11 w czasie kompilacji. Makro "__cplusplus" powinno być równe co najmniej "201103L" tak jak określone to jest w standardzie, ale nie jest to jeszcze zaimplementowane (GCC 4.6 => wartość = 1).

Rozwiązanie tymczasowe musi polegać na specyficznych rozwiązaniach dla poszczególnych kompilatorów tak jak w poniższym kodzie:

#if defined(__GXX_EXPERIMENTAL_CXX0X) || (__cplusplus >= 201103L)
#include <cstdint>
#else
#include <stdint.h>
#endif

Materiały wprowadzające

Tekst

Wideo

Wyrażenia lambda

Wyrażenia regularne

Bind

Wątki

Wysokopoziomowa wielowątkowość

Narzędzia

Książki

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj