Wyrażenia regularne i C++

Opublikowane: 26/11/2014

w kategorii Zasoby.

Wyrażenia regularne używane są do wyszukiwania i wykonywania modyfikacji na łańcuchach. Używając takiego wyrażenia możesz wyszukać wzorca tekstu lub przetestować czy tekst ma poprawny format. Istnieje kilka standardów składniowych (Perl, POSIX, ECMAScript itp.). Do C++11 język sam w sobie nie wspierał standardowego rozwiązania dla tego zadania.

Wprowadzenie

Rozwiązania

Aktualnia lista rozwiązań jakie znam które mogą być użyte do tego zadania:

1) C++11 regex

2) Boost.Xpressive

3) Boost.Regex

4) regex.h - wyrażenia regularne POSIX C

5) PCRE - Perl Compatible Regular Expressions

Zawiera otoczkę dla C++ napisaną przez ludzi z Google, inc.

6) Microsoft GRETA

Projekt eksperymentalny.

Poradnik

7) RE2

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj