Przetwarzanie wieloprocesowe z C++

Opublikowane: 30/11/2014

w kategorii Zasoby.

Wielo-procesowość używana jako forma przetwarzania równoległego jest wykonywaniem kilku kopii tego samego lub różnych procesów.

Przypadki użycia:

  • komunikacja między-procesowa: procesy zaimplementowane są przez różnych dostawców, działające na tym samym komputerze, muszą się komunikować
  • batche równoległe: programy sekwencyjne uruchomione kilka razy wykonujące obliczeia na różnych zakresach danych wejściowych
  • wykradanie pracy: kilka procesów pobierających zadania z tego samego źródła

Komunikacja

Zarządzanie procesami

Kompilatory

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj