Wielowątkowość w C++

Opublikowane: 30/11/2014

w kategorii Zasoby.

Zwykłe wątki

Zwykłe wątki są najbardziej uniwersalnym i jednocześnie najbardziej skomplikowanym sposobem na wykonywanie przetwarzania równoległego.

Asynchroniczne I/O

Struktury danych bez blokad (ang. lock-free)

Użyj aby zwiększyć szybkość przetwarzania rozwiązania wielowątkowego.

Artykuły

Rozwiązania

OpenMP

OpenMP jest standardem dla uproszczonego przetwarzania równoległego programu, wspierane przez wiele kompilatorów, w tym GCC, Visual Studio, Intel. Pozwala na wykonywanie istniejącego kodu równolegle poprzez dodanie kilku specjalnych dyrektyw.

Pamięć transakcyjna (Transactional memory)

Wprowadzenie

Rozwiązania

Inne rozwiązania

Książki

Blogi

Udostępnij

obserwuj