RTTI w C++

Opublikowane: 30/11/2014

w kategorii Zasoby.

RTTI (Run-Time Type Information) używane jest do wyłuskania informacji o typie danych w czasie uruchomienia programu. W C++ popularnym jest twierdzenie, że należy tego unikać, ponieważ zwalnia to przetwarzanie i można tego uniknąć. Popularny anty-wzorzec który można znaleźć w pytaniach od początkujących wygląda jak poniżej:

double obliczPowierznie(Ksztalt &ksztalt) {
{
  if (typeid(ksztalt) == typeid(Prostokat))
  {
   Prostokat *prost = dynamic_cast<Prostokat *>(&ksztalt);
   return prost->a * prost->b;
  } else {
  ...
  }  
}

W tym kodzie jest kilka braków:

 • nie będzie pracować z klasami które bazują na Ksztalt jeśli nie zostaną dodane w powyższym kodzie (łamie zasadę LSP)
 • używa RTTI (dynamic_cast zwalnia procesowanie)
 • zmusza Cię do zmiany "obliczPowierznie" za każdym razem gdy chcesz dodać nowy kształt (łamie zasadę OCP)

Lepsze rozwiązanie:

double obliczPowierznie(Ksztalt &ksztalt) {
{
  return ksztalt.podajPowierzchnie(); // podajPowierzchnie jest wirtualną funkcją zaimplementowaną w klasach pochodnych dla klasy Ksztalt
}

elementy RTTI

 • typeid: zwraca referencję do obiektu klasu type_info opisującego obiekt wejściowy, może być użyty do porównania typów obiektów
 • typeid(a).name(): zwraca nazwę klasy obiektu a
 • dynamic_cast: sprawdza czy podany obiekt może być skonwertowany do wybranej klasy i jeśli tak - zwraca skonwertowany obiekt
 • dynamic_pointer_cast (C++11): konwertuje typ sprytnego wskaźnika typu shared pointer

Nie całkiem RTTI

 • std::is_same (C++11): porównuje dwa typy - w czasie kompilacji
 • type_traits (C++11): kontrola cech podanego typu w czasie kompilacji
 • static_cast: konwertuje wartość do innego typu w czasie uruchomienia bez wykorzystania RTTI
 • static_pointer_cast (C++11): konwertuje shared_ptr z użyciem static_cast

Prezentacje

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj