Przetwarzanie rozproszone z C++

Opublikowane: 30/11/2014

w kategorii Zasoby.

Przetwarzanie rozproszone wykonywane jest na kilku komputerach które mogą być w tej samej szafce (cluster) lub oddalone od siebie (grid). Aby koordynować obliczenia rozproszone musi być wykorzystywany szereg technologii (komunikacja procesów, zarządzanie zasobami, planowanie zadań i job'ów).

Niektóre tematy powiązane z tym rodzajem przetwarzania:

Architektura

MPI

Map/Reduce

Big Data

Kolejki komunikatów

Sieć

Udostępnij

obserwuj