Programowanie generyczne w C++

Opublikowane: 29/11/2014

w kategorii Zasoby.

Programowanie generyczne pozwala programiście na napisanie i uzycie jednego kodu do kilku typów danych. Na przykład ta funkcja:

template <class T>
inline T min (T a, T b)
{
   return (a < b ? a : b);
}

będzie działała z każdym typem który wspiera operator mniejszości "<".

Możesz tworzyć wersje tej funkcji specyficzne dla poszczególnych typów, np. dla int w poniższym przykładzie:

inline int min<int>(int x, int y)
{
   return x < y ? x : y;
}

Bardziej zaawansowane metody programowania generycznego często nazywane są Metaprogramowaniem i powiązane są z obliczeniami wykonywanymi w czasie kompilacji.

Zasoby

Zobacz także

Udostępnij

obserwuj