Programowanie baz danych z C++ i Qt

Opublikowane: 26/11/2014

w kategorii Zasoby.

Qt jest biblioteką GUI, ale zawiera również pewne specyficzne dla baz danych klasy które mogą być użyte z bazami SQL.

Materiały wprowadzające

Dodatki

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj