Embedded SQL i C++

Opublikowane: 26/11/2014

w kategorii Zasoby.

SQL może być użyty w programach C++ z pomocą dodatkowego preprocesora - w tym przypadku mówimy że program używa "embedded SQL". W tym trybie program może być szybszy w porównaniu do wersji używających funkcji bibliotecznych ponieważ może być poddany procesowi "złączenia" który przypisuje plan wykonania do programu.

Materiały wprowadzające

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj