CI z C++

Opublikowane: 27/12/2014

w kategorii Zasoby.

Ciągła Integracja (ang. Continuous Integration) używana jest do automatycznego budowania całego pakietu oprogramowania po dokonaniu zmian. Może być także użyta do automatycznego wykrywania błędów (podczas kompilacji lub testów jednostkowych) zawartych w repozytorium kodu.

Jak to można zorganizować dla projektów Open Source:

Publikacja statusu na GitHub

Dla projektów publikowanych na GitHub możesz użyć pliku "readme.md" aby wyświetlić aktualny status budowania aplikacji. Plik ten jest automatycznie parsowany przez GitHub jako plik Markdown i wyświetla ładną informację statusową jeśli załączysz poniższe:

[![Build status][Build status image]][Build status URL]

[Build status image]: https://secure.travis-ci.org/AcmeCorp/EnterpriseProject1.png?branch=master
[Build status URL]: http://travis-ci.org/AcmeCorp/EnterpriseProject1

Gdzie "AcmeCorp" to nazwa konta na travis-ci.org a "EnterpriseProject1" jest nazwą projektu tam skonfigurowanego.

Travis-ci.org - konfiguracja paczki

Przygotuj plik konfiguracyjny, przykład: GSL

Więcej szczegółów: Building a C++ Project.

GitLab CI

Poradniki:

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj