Boost - biblioteka C++

Opublikowane: 25/11/2014

w kategorii Zasoby.

Strona domowa projektu: boost.org

Boost jest dobrze znaną biblioteką C++ rozszerzającą język i bibliotekę standardową. Niektóre części biblioteki Boost są powoli integrowane w standardzie języka (jak np. std::array, std::shared_ptr).

Sam Boost składa się z kilku pod-bibliotek, niektóre z nich:

 • variant - nowoczesny typ unii
 • xpressive, regex - wyrażenia regularne
 • signals2 - obsługa zdarzeń
 • filesystem - przenośna obsługa systemu plików
 • asio - przenośna obsługa sieci
 • interprocess - pamięć współdzielona, pliki mapowane na pamięć, muteksy współdzielone między procesami, zmienne warunkowe
 • log - biblioteka do logowania
 • test - testy jednostkowe
 • uBLAS - podstawowa algebra liniowa
 • multiprecision - typy arytmetyczne o rozszerzonej precyzji
 • MPI - biblioteka do Message Passing Interface
 • i więcej - zobacz Library list for Boost 1.56

Instalacja

Poradniki

Wprowadzenie

Testy jednostkowe

Wątki

Wyrażenia regularne

Inne

Poradniki wideo

Książki

Udostępnij

obserwuj