Biblioteki dynamiczne i komponenty dla C++

Opublikowane: 01/12/2014

w kategorii Zasoby.

Biblioteki dynamiczne pozwalają na załadowanie i wykonanie kodu w czasie uruchomienia programu, warunkowo, zależnie od aktualnego użytkownika lub aktualnych wymagań środowiska. Mogą być również użyte do dostarczenia funkcji API dla firm trzecich w skompilowanej formie. Mogą być używane do integrowania oprogramowania stworzonego z różnymi technologiami lub językami programowania.

Poradniki - DLL-ki (Windows)

Poradniki - biblioteki współdzielone (Linux)

Poradniki - COM

Technologia COM pozwala programistom na publikowanie obiektowych API w środowisku Windows.

Poradniki - DCOM

Technologia DCOM dodaje zdalny dostęp do komponentów COM.

Poradniki - COM+

COM+ jest rozszerzeniem dla COM wspierającym komponenty klasy enterprise (takie jak MTS - rozproszone transakcje, MSMQ - kolejki komunikatów)

Poradniki - XPCOM

XPCOM jest przenośną technologią obiektowego API rozpowszechnianą przez Mozilla.org podobną do Windows COM.

Poradniki - Wtyczki

Poradniki - API

Ksiązki

  • API design for C++
  • "Essential COM", Don Box, 1998
  • "COM+ Programming: A Practical Guide Using Visual C++ and ATL", Pradeep Tapadiya, 2000
  • "Cross-Platform Development in C++: Building Mac OS X, Linux, and Windows Applications", Syd Logan, 2007
  • "Creating Applications with Mozilla", David Boswell, 2002

Udostępnij

obserwuj