C++ - programowanie konsoli

Opublikowane: 23/11/2014

w kategorii Zasoby.

Podczas nauki C++ zwykle na początku używasz konsolowego wejścia/wyjścia.

Przykładowy program który czyta dwie wartości i wyświetla ich sumę:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int a,b;
  cout << "Prosze wprowadz pierwsza liczbe calkowita: ";
  cin >> a;
  cout << "Prosze wprowadz druga liczbe calkowita: ";
  cin >> b;
  cout << "a + b = " << (a+b) << endl;
  return 0;
}

Porady dot. wydajności

Aby zwiększyć wydajność wyjścia strumienia możesz wyłączyć synchronizację ze standardowymi strumieniami wyjściowymi C.

Możesz to zrobić poprzez wykonanie poniższego na początku programu:

std::cout.sync_with_stdio(false);

Zalecane jest także zapisywanie znaku końca linii poprzez "\n" zamiast "endl" ponieważ ten ostatni zapis opróżnia bufor co spowalnia program.

std::cout << "foo\n";    // szybkie
std::cout << "boo" << endl; // wolne

Zobacz także

1) Materiały wprowadzające

2) Poradniki wideo

2) "Naciśnij dowolny klawisz aby kontynuować..." - Keep the console open long enough to see your program's output (cplusplus.com)

Poradnik jak czekać na naciśnięcie klawisza na kilka różnych sposobów.

3) Clear the screen - cplusplus.com

O tym jak wyczyścić ekran na kilka sposobów.

4) conio.h

conio.h to niestandardowy plik nagłówkowy z funkcjami konsolowymi dla DOS i Windows

4) ANSI escape codes

Kody których możesz użyć aby zdefiniować kolor tekstu w konsoli.

5) Rozwiązania TUI

Przez TUI mam na myśli zaawansowane interfejsy znakowe które mogą prezentować elementy interfejsu (okna, przyciski, kontrolki do zaznaczania)

6) "Jak obsłużyć Ctrl+C" w C++ i sygnały

Udostępnij

obserwuj