Systemy kontroli wersji

Opublikowane: 01/12/2014

w kategorii Zasoby.

Systemy kontroli wersji (Version Control System, VCS lub SCM) są używane do przechowywania historii wszystkich poprawek po to aby je potem móc wylistować, odnieść się do nich lub je odwrócić. Dla pojedynczego programisty mogą być użyte w celu weryfikacji co było zmieniane w oprogramowaniu w przeszłości. Dla grupy programistów VCS jest po prostu niezbędnym narzędziem do poprawnej synchronizacji kodu oprogramowania.

Git

Git jest aktualnie jednym z najbardziej popularnych systemów kontroli wersji. Pozwala programiście na pracę bez połączenia on-line z oryginalnym repozytorium kodu. Repozytoria Git są wspieranie przez takie serwisy sieciowe jak GitHub lub Bitbucket (zobacz poniżej). Oryginalnym autorem Git-a jest Linus Torvalds.

Strona domowa

Książki

Poradniki

Narzędzia

Mercurial

Mercurial (nazywany również Hg) jest nowoczesnym systemem, ale różnym od Git. Wspierany jest przez serwisy Bitbucket oraz Google Code.

Strona domowa

Poradniki

Książki

Narzędzia

SVN

Strona domowa

Książki

Poradniki

Narzędzia

CVS

CVS jest następcą dla systemu GNU RCS. RCS był systemem z lokalnym repozytorium, CVS wspiera centralne repozytoria.

Strona domowa

Książki

Poradniki

Narzędzia

Publiczne repozytoria kodu

Możesz przechowywać swój kod (zwłaszcza Open Source) w webowych repozytoriach kodu. Niektóre z nich pozwalają na trzymanie kodu jako prywatnego (za darmo). Używaj ich do dzielenia projektu z innymi programistami.

Zobacz również

Udostępnij

obserwuj